Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Dokument

Här finns skolans dokumentation och information som kan vara användbar under din studietid på Ebersteinska gymnasiet.

Ledighetsansökan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Likabehandlingsplan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Information till nya elever

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Krishanteringsplan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Tobakspolicy

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Trivselregler

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Hedersrelaterat våld - handlingsplan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Kränkande behandling av personal

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Alkohol och droger - handlingsplan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Regler - alkohol och droger

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Checklista vid hot och våld

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Specialkost

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna